บันไดขั้นที่ ๒๒ ความเคารพ

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2560

บันไดขั้นที่ ๒๒ ความเคารพ,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

บันไดขั้นที่ ๒๒ ความเคารพ

        วัตถุต่างๆ ในโลกนี้ ต่างมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน ถ้าใครทราบคุณสมบัติเหล่านั้น ตามความเป็นจริง ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก

       เช่น นักวิทยาศาสตร์ รู้คุณสมบัติของแม่เหล็ก ก็นำไปใช้ผลิตไฟฟ้า รู้จักคุณสมบัติของเรเดียม ก็ใช้รักษาโรคมะเร็ง

       การรู้คุณสมบัติของแร่ธาตุ เราก็เลือกใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ที่เหมาะสมได้ง่าย แต่การที่จะรู้จักคุณสมบัติตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เป็นวิสัยของนักปราชญ์ บัณฑิต
ผู้มีบัญญา
      
     การที่เราจะรู้จักเห็นคุณความดีของผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ยากแสนเข็ญยิ่งขึ้นไปอีก เพราะกิเลสคือทิฐิบังใจเลิยบ้าง เพราะไม่ใสไจบ้างเพราะความทะนงตัวว่าดีกว่าเขา เสมอเขา ลบหลู่คุณเขา ดื้อ ทำให้โอกาสที่จะรับรู้ ถ่ายทอดความดืจากผู้อื่น รับผลประโยชน์จากคนเหล่านั้นหมดไป ยิ่งกว่านั้น ยังอาจจะถ่อให้เกิดความแตกร้าวต่างๆ ตามมาด้วย

     คนที่ตระหนักเอาใจจดจ่อ นับถือในคุณความดืของผู้อื่นจึงจัดเป็นคนพิเศษจริงๆ เพราะใจเขาได้ยกขึ้นสูงแล้ว พ้นจากมานะทิฐิต่างๆเปิดกว้างพร้อมที่จะรับความดีจากคนอื่นเข้าสู่ตนเองคนขนิดนี้เป็นคนที่มีความเคารพเป็นคุณธรรมประจำใจ
 

 Total Execution Time: 0.010818998018901 Mins