พิจารณาด้วยธรรมะ

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2560

พิจารณาด้วยธรรมะ

 

          เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ต้องเอาธรรมขึ้นมาพิจารณาเสมอว่า เป็นอย่างไร

          อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลสเดี๋ยวเรา จะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่า ๆ

          ต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลา เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะจะช่วยให้เรา รู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด

          วันหนึ่ง ๆ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็อาทิตย์ เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปี ลองพิจารณาดูเถิดว่า เวลาล่วงไป ๆ เราทำอะไรบ้าง

          เราต้องพิจารณาอยู่เสมอว่า เราดำเนินชีวิตตามจุดมุ่งหมายของเราหรือเปล่า

          เราควรทำสิ่งใดบ้าง  ควรเว้นสิ่งใดบ้าง

          การกระทำครั้งนี้ เหมาะสมกับตัวเราและฐานะเราแล้วหรือ

          ต้องพิจารณาอยู่เสมอ อย่าได้หลงตัวเอง

 

ไม่ได้บันทึกวันที่

 

 

 Total Execution Time: 0.0011071840922038 Mins