อาศัยบุญ

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2560

อาศัยบุญ

 

 

ในที่สุด ตัวเราเองเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

คนอื่นเราจะหวังพึ่งไม่ได้

ต้องอาศัยบุญของเรา และความตั้งใจของเรา

ถ้าเอาใจจรดเข้าไปข้างในศูนย์กลางกาย

ความรู้ก็จะกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด

ถ้าเอาใจไว้ข้างนอกตัว

ความรู้ก็ถูกบีบให้แคบลง

 

๓ กันยายน ๒๕๓๑

 

 

 Total Execution Time: 0.0063568154970805 Mins