ประโยชน์ตน และผู้อื่น

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2560

ประโยชน์ตน และผู้อื่น

 

 

ยายทำเพื่อตัวเอง

และเพื่อคนหมู่มากด้วย

เราเกิดมา ควรทำประโยชน์สักอย่างหนึ่ง

อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ตัวเอง

ถ้าทำให้ตัวเองได้แล้ว

ยังทำให้คนหมู่มากได้

ชีวิตนี้เกิดมาก็คุ้มแล้ว

 

๔ มีนาคม ๒๕๒๓

 Total Execution Time: 0.0058928966522217 Mins