พึ่งตนเอง

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2560

พึ่งตนเอง

 

 

คุณยายปรารภกับตัวเองว่า

หมดทั้งโลกทั้งธรรม

จะหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้

ต้องพึ่งตัวเราเอง

พึ่งคนอื่นไม่ได้เลย

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๔

 

 Total Execution Time: 0.0010964035987854 Mins