รักธรรมะมากที่สุด จึงได้ดี

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2560

รักธรรมะมากที่สุด จึงได้ดี

 

 

ยายสังเกตดู หมอปิยะ หมอคว้าน หมอเจริญ

แต่ละหมอที่รักษายายก็เก่งคนละอย่างชำนาญไม่เหมือนกัน

ชำนาญแต่เฉพาะในเรื่องของตัว

หมอปิยะก็ชำนาญในเรื่องฟัน

หมอคว้านก็ชำนาญในเรื่องแมะ

หมอเจริญก็ชำนาญในเรื่องลูกตา

คนเราจะทำอะไรเก่ง

ก็อาศัยที่ว่า รักในสิ่งที่ทำนั้น ๆ

ใครรักสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นได้ดี ได้ประณีต ละเอียดอ่อน และดีที่สุด

เหมือนยายรักธรรมะมาก รักเป็นที่สุด

เพราะฉะนั้น ธรรมะของยายจึงละเอียดตลอดเวลา และเชี่ยวชาญ

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

 

 

 Total Execution Time: 0.0011192321777344 Mins