ความลับไม่มีในโลก

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2560

ความลับไม่มีในโลก

 

 

ธรรมะของยายละเอียดมาก

ละเอียดจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง

"ความลับไม่มีสำหรับยาย"

เหมือนอย่างที่โบราณว่า "ความลับไม่มีในโลก"

นี่เรื่องจริง เพราะว่าไม่มีความลับสำหรับผู้ที่มี

ธรรมะละเอียดมาก ๆ อะไร ๆ ก็ปิดบังไม่อยู่

จะปิดบังได้แต่เฉพาะผู้มีกิเลสเท่านั้น

เพราะฉะนั้น ใครจะทำอะไร ๆ อยู่ที่ไหน

ยายรู้หมด

เพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเอง

๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

 

 Total Execution Time: 0.0055103818575541 Mins