รักธรรมะจริง ๆ

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2560

รักธรรมะจริง ๆ

 

 

ยายปฏิบัติธรรมมาก

ในสมัยสงครามโลก

ต้องนั่งธรรมะเวลากลางวัน ๖ ชั่วโมง

กลางคืน ๖ ชั่วโมง

วิชชานั้นต้องละเอียดมาก

ถึงยายไม่ได้ทำวิชชารุ่นแรก

แต่ก็มาทันทำวิชชาละเอียด ๆ

เพราะหลวงพ่อเริ่มทำวิชชาละเอียดตอนที่ยาย

เข้ามาอยู่ในโรงงานแล้ว

ธรรมะของยายจึงเชี่ยวชาญมาก

เพราะในชีวิตของยาย

ยายรักธรรมะจริง ๆ

 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

 

 

 Total Execution Time: 0.0011309663454692 Mins