ทำวิชชาได้

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2560

ทำวิชชาได้

 

 

เพราะเหตุที่ยายเป็นคนที่บริสุทธิ์กาย วาจา ใจ

มีศีล มีสัจจะ และรักธรรมะมากที่สุด

เมื่อมาถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้ว

ก็ได้ทำวิชชาเลย

ปกติคนที่จะทำวิชชาได้ ต้องสอบแล้วสอบอีก

สอบกันมากมายก่อน

ถ้าผ่านจึงเข้าทำวิชชาได้

แต่ยายมาถึงก็ได้เข้าไปทำวิชชาเลย

 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

 

 

 Total Execution Time: 0.0011592348416646 Mins