ไม่ต้องให้ใครมาโอ๋

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2560

ไม่ต้องให้ใครมาโอ๋

 

 

พวกเราอย่าน้อยใจ

เราต้องเข้าใจว่า หลวงพ่อมีงานมาก

ไม่ได้มาโอ๋  พวกเรา ยายไม่ชอบให้ใครมาโอ๋เลย

แต่คนบางพวกแก่งแย่งชิงดีกัน

อะไร ๆ ก็อยากให้หลวงพ่อโอ๋

แย่งกันไปแย่งกันมา

ธรรมะก็เลยไม่ก้าวหน้า

 

๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๒๕

 

 

 

 Total Execution Time: 0.00099130074183146 Mins