รู้จริง...ไม่อวดใคร

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2560

รู้จริง...ไม่อวดใคร

 

 

คนอวดรู้มัวแต่สู้กัน

คนที่รู้จริงไม่ต้องอวดกับใคร

จึงชนะในที่สุด

 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๓

 

 

 Total Execution Time: 0.0011395812034607 Mins