อย่างอื่นทิ้งให้หมด

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2560

อย่างอื่นทิ้งให้หมด

 

 

ทำสมาธิ สัมมาอรหัง ก็ได้บุญแล้ว

การได้ธรรมกายไม่ใช่ของง่าย ๆ

ใจเรามันวิ่งไปทั่วรอบโลก

ต้องดึงมันเข้ามา

ให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย

เหนือสะดือ ๒ นิ้วมือ

เรื่องอื่นอย่าไปคิด

ทิ้งมันไปให้หมด

พอใจหยุดใจนิ่ง

มันก็จะสว่างในท้อง

ทำใจให้หยุดให้นิ่ง

นึกถึงองค์พระให้ใส

ไม่ได้บันทึกวันที่

 

 

 Total Execution Time: 0.0021381497383118 Mins