หยุด เท่านั้นคือตัวสำเร็จ

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2560

หยุด เท่านั้นคือตัวสำเร็จ

 

 

หยุด เท่านั้นคือตัวสำเร็จ

สำเร็จหมดทั้งทางโลกทางธรรม

ทางโลก เขาอยากไปไหน ๆ ไปเร็ว ๆ ก็ต้องขึ้น

รถไป ขึ้นเครื่องบินไป

แต่ทางธรรมต้อง "หยุด"

ถ้าไม่หยุด ไปไม่ได้ ยิ่งหยุดเท่าไร ก็ไปเร็วเท่านั้น

เหมือนเรื่ององคุลีมาล ที่หลวงพ่อท่านเทศน์

องคุลีมาลจะวิ่งไปตัดนิ้วพระพุทธเจ้า เพื่อให้ได้

นิ้วครบ ๑,๐๐๐ นิ้ว จะได้เป็นเจ้าโลก วิ่งไปก็ร้องว่า

" สมณะหยุด สมณะหยุด"

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า " สมณะหยุดแล้วท่าน

สิยังไม่หยุด"

"หยุด" คำนั้นแหละ คือตัวสำเร็จ

หยุดตัวนี้แหละ คือ ใจท่านหยุดแล้ว ถ้าใจไม่

 

หยุดก็ไม่ถึงธรรม

 

 

 Total Execution Time: 0.0010340332984924 Mins