รีบโกย รีบพาย

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2560

รีบโกย รีบพาย

 

 

"ยังหนุ่มยังแน่น รีบโกย รีบพาย

ตลาดจะวายสายบัวจะเน่า"

เราต้องรีบโกย รีบพายนะ ใครจะพร่องก็ช่างเขา

แต่สำหรับเราเองต้องให้สมบูรณ์

ภพชาติสุดท้ายแล้ว ต้องเอาแต่สิ่งที่ดี ๆ ติดตัว

ไป ไปคว้าธงชัยของชีวิตให้ได้ ที่จะให้ถอยหลังกลับไม่มี

อีกแล้ว มีแต่รุดหน้าไปเรื่อย ๆ

ที่ว่าภพชาติสุดท้าย เพราะว่าก่อน ๆ นั้นทำกัน

จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง แต่ภพชาตินี้ต้องจริงที่สุด

ไม่มีใครยอมใครแล้ว

ฉะนั้นต้องอธิษฐานล้อมคอกไว้ให้ดี ให้พบแต่สิ่ง

ที่ดี ๆ ตลอดไป ให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ทุกภพทุกชาติ

ตลอดอายุขัย ตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน

คนไม่ดี ไม่มีศีล ไม่มีสัตย์ อย่าได้พบเลย

ที่สุดในโลกเรานี้ก็มีแต่บุญและบาป มีแต่ธาตุ

กับธรรมเท่านั้น ไม่มีอย่างอื่นเลย มนุษย์เป็นเพียงหุ่นที่

ถูกเชิดด้วยบุญและบาป

 

๕ สิงหาคม ๒๕๒๒

 

 

 Total Execution Time: 0.0030203978220622 Mins