วันเสาร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 พระภิกษุสามเณรธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน 120 รูป ฝึกฝนอบรมตนตามหลักพุทธวิธี ธรรมยาตราจาก อบต คลองสาม ถึง วิหารคด 11

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2560

พระภิกษุสามเณรธรรมทายาท
ภาคฤดูร้อน 120 รูป 
ฝึกฝนอบรมตนตามหลักพุทธวิธี
ธรรมยาตราจาก อบต คลอง 3 ถึง วิหารคด11
วันเสาร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2560
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.001997168858846 Mins