งานทำบุญฉลองครบ ๕ ปี ณ ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2560

พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ทอดผ้าป่า ถวายสังฆทาน
ฉลองครบรอบ ๕ ปี ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ประธานสงฆ์ : พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
ประธานฆราวาส : กัลฯ สมชาย สุวรรณ กัลฯ อุไรวรรณ บัวหอม 
กัลฯ สุรวงศ์ กวีศรศักดิ์ กัลฯ ณัฐกฤตา ธนากิจโชคชัย กัลฯ รมย์นลิน กวีศรศักดิ์
กัลฯนิธิไชย พัฒน์นิธิจินดา กัลฯ อภิชาติ เลิศมงคลวณิช กัลฯ พญ.สุนีย์ ศรีสว่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.01199836730957 Mins