พิธีตักบาตรวันมาฆบูชา ครบรอบ ๕๐ ปีวัดพระธรรมกาย ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2563

พิธีตักบาตรวันมาฆบูชา ครบรอบ ๕๐ ปีวัดพระธรรมกาย

ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 Total Execution Time: 0.01207746664683 Mins