ประชุมใหญ่องค์การพุทธโลก ณ ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 2

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2560

The 2nd Global Buddhism Congregation,
The World Buddhist Sangha Summit,
The 4th World Buddhist Outstanding Leader Awards,
during 21-25 July,2017
Dharma Buddhist University Malaysia   

                  ประชุมใหญ่องค์การพุทธโลก ณ ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 2  ณ มหาวิทยาลัยพุทธธรรม ประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 มีคณะสงฆ์และผู้นำองค์กรพุทธเข้าร่วมประชุมกว่า 24 ประเทศ 500 รูป/คน พระวิเทศภาวนาจารย์ ประธานองค์กรยุวสงฆ์โลก ฝ่ายเถรวาท นำคณะตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกายร่วมประชุมด้วย มีกิจกรรมการสัมมนา, สวดธรรมจักรทั้งคืน, ตักบาตรพระนานาชาติ, ถวายสังฆทานนานาชาติ, จุดประทีปและสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ในการประชุมใหญ่องค์การพุทธโลกที่มาเลเซีย 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014765659968058 Mins