สำนักสื่อ DMC, สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก,  สำนักพระปริยัติธรรม และสำนักบริการกลาง สามัคคีร่วมใจ เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย วันที่ ๓-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2562

สำนักสื่อ DMC, สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก, 
สำนักพระปริยัติธรรม และสำนักบริการกลาง
สามัคคีร่วมใจ เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ ๓-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 Total Execution Time: 0.014919483661652 Mins