พิธีฉลองพระประธานองค์ใหม่ และพิธีประดิษฐานแผ่นทองรัตนมงคล ณ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล Seattle Meditation Center ประเทศสหรัฐอเมริกา วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2560

พิธีฉลองพระประธานองค์ใหม่ และพิธีประดิษฐานแผ่นทองรัตนมงคล
ณ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล
Seattle Meditation Center
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0021034518877665 Mins