พิธีสลายร่างคุณยาย

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2560

พิธีสลายร่างคุณยาย

 

เพลง : ยายอยู่ตรงนี้
คำร้อง : ตะวันธรรม

จากแต่เพียงแค่กาย แต่ใจยายอยู่ใกล้หลาน

กลับคืนสู่พิมาน แดนสราญดุสิตบุรี

ยิ้มก่อนลาจากกาย ที่อาศัยสร้างความดี

ยายกลับบ้านครานี้ บารมีไม่รองใคร

จากนี้มีเวลา ใกล้แก้วตาทุกที่ไป

ด้วยรัก...ด้วยห่วงใย ลูกหลานยายทุก ๆ คน

หากอยากเป็นเช่นยาย ทำอย่างยายเฝ้าเพียรฝึกฝน

ลำบากก็จงสู้ทน ต้องอดทนสร้างบารมี

ลาก่อน...ลูกหลานยาย อย่าร้องไห้...นะคนดี

ยายอยู่ที่ตรงนี้ มองให้ดีที่กลางกาย

 

 

 Total Execution Time: 0.0037323832511902 Mins