คําอธิษฐานจิต

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2560

คําอธิษฐานจิต

 

 

             ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าตั้งใจถวายปัจจัยหล่อ รูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วิหารคุณยาย

 

             ขอให้ข้าพเจ้ามีผิวพรรณวรรณะงดงามประดุจทองคำ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย ขอให้เกิดในตระกูลสูง มีบริวารอยู่ในโอวาท และเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ตลอดจนลาภ ยศ สรรเสริญ สุขมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง เพื่อใช้สร้างบุญสร้างบารมี อย่างไม่รูปจักหมดจักสิ้น ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว เฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นผู้นำมหาชนทำความดี สร้างบารมีได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอให้ข้าพเจ้า มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ แทบทุกคนที่มากราบ หรือมานั่งสมาธิต่อหน้ารูปหล่อทองคำของคุณยาย จะรู้สึกราวกับว่า เหมือนได้มานั่ง อยู่กับท่านจริง ๆ ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิต แล้วท่านได้สอน เป็นการส่วนตัวแม้คนไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จักคุณยายมาก่อน ก็จะสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ สัมผัสถึงพลังอันสงบนิ่งจน จิตดิ่งเข้าไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้โดยง่าย ด้วยบารมีธรรมของท่านและวิชชาธรรมกาย

 

นิพพานะปัจจะโย โหตุ

 

 

 Total Execution Time: 0.0011184175809224 Mins