อานิสงส์การหล่อมหาปูชนียาจารย์ด้วยทองคํา

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2560

อานิสงส์การหล่อมหาปูชนียาจารย์ด้วยทองคํา

 

 

 

              1. เมื่อไปเกิดในภพใดชาติใด สมบัติใดที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเลิศที่สุดเท่าที่มนุษย์พึงมีในยุคนั้น เราจะเป็นผู้ได้ครอบ ครองสมบัตินั้น เพราะได้ทำบุญด้วยทองคำซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น วัตถุธาตุที่เลิศที่สุด

                    2. สามารถเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐี ที่ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติอันมากมายเพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา และเนื้อนาบุญอันเลิศ

                    3. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติอันงดงามตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย เพราะทำบุญด้วยทองคำ ซึ่งเป็นธาตุที่งาม อยู่ในตัวเองตั้งแต่แรกเริ่ม และมีความงามที่เป็นอมตะ ไม่หมองคล้ำ ผุกร่อน แม้กาลเวลาจะผ่านไปเป็นพัน ๆ ปี

                    4. เกิดในตระกูลสูง เข้าถึงฐานะอันสูงส่ง เป็นที่เคารพนับถือเกรงใจของเหล่ามนุษย์และเทวา เพราะขึ้นชื่อว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชา ซึ่งถือเป็นมงคลอันสูงสุด

                   5. เป็นผู้มีบุตร บริวาร ให้ความเคารพ กตัญญูอยู่ในโอวาท เพราะได้ทำทานด้วยความเคารพและความกตัญญูต่อมหาปูชนียาจารย์

                   6. เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เพราะได้ทำทานที่ ประกอบไปด้วยปัญญา บูชาผู้ที่มีปัญญาถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

                   7. ขึ้นชื่อว่ามีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์และธรรมใดที่ท่านบรรลุก็จะสามารถบรรลุตามอย่างท่านได้โดยง่าย สามารถเข้าถึงนิพพานและที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย

                   8. เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เกิดในปฏิรูปเทส ในดินแดน ที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพราะได้สร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ในพระพุทธศาสนา

                   9. หลังจากละโลกแล้วได้ไปเสวยทิพยสมบัติอันเลิศ ถึงพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ในทิพยวิมาน ฯลฯ

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00082399845123291 Mins