สมาธิ... มีประโยชน์อะไรอีก

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2560

สมาธิ... มีประโยชน์อะไรอีก,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

สมาธิ... มีประโยชน์อะไรอีก

        การนั่งสมาธินอกจากจะทำให้ร่างกายและจิตใจมีความสุข  ผ่อนคลาย  สดชื่น แจ่มใสแล้วในปัจจุบันนี้ ผู้คนยังนิยมฝึกสมาธิเพื่อประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาสติปัญญา และการรักษาโรคกันเป็นจำนวนมาก มีการวิจัยและการทดลองมากมายจากนักศึกษา และจากวงการแพทย์ที่ชี้ให้เห็นว่า สมาธิทำให้คนฉลาดขึ้น ความจำดีขึ้น ช่วยลดและบรรเทาความเครียด ทำให้ปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น ช่วยรักษาโรคได้หลายโรค เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ความดันโลหิตสูงโรคผิวหนังอักเสบ ทำให้ผิวพรรณผ่องใส ช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มโรคได้มากขึ้น ยืออายุผู้ป่วยโรคเอดส์ และช่วยให้ ระบบต่างๆในร่างกายทำงานดีขึ้น เป็นต้น

         ที่จริงแล้ว ประโยชน์ของสมาธิ เป็นที่รู้จักกันมาเป็นเวลานานแสนนานแล้ว ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่มาบังเกิด ก็มีฤาษี ชีไพร และโยคีจำนวนมาก เห็นความสำคัญการทำสมาธิและได้พากเพียรฝึกฝน จนทำให้มีฤทธิ์มากกว่าคนธรรมดาเช่น เหาะเหินเดินอากาศได้ แต่สมาธิของพวกฤาษี จัดเป็นสมาธินอกพระพุทธศาสนา ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้

          นอกจากประโยชน์ที่กล่าวถึงข้างบนนี้แล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงสรุปประโยชน์ของสมาธิไว้ ในสมาธิสูตรด้วยว่ามี ๔ ประการคือ 

                   ทำให้เกิดความสุขในปัจจุบันทันตาเห็น
                   ทำให้ได้ญาณทัสสนะ ได้แก่ อิทธิวิธี ทิพพโสต

             เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และทิพพจักขุ
                   ทำให้มีสติสัมปชัญญะ
                   ทำให้สิ้นอาสวกิเลส ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดของสมาธิ


 

 

จากหนังสือ Happy  Book


 

 Total Execution Time: 0.011442534128825 Mins