พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2560

พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้

๑.พระมหาบุญพรม จารุปุญฺโญ  ป.ธ. ๗  เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระเมธีปริยัติธาดา สป.
๒.พระครูใบฎีกาประดิษฐ์ อริญฺชโย เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่พระครูธีรญาณวิเทศ ทผจล.ชอ.วิ
๓. พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่พระครูวิบูลนิติธรรม ผจร.
๔. พระครูสมุห์ประยูร อตฺถลทฺโธ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์ ผจร.

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0077769835789998 Mins