พิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2560

พิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีมอบถวาย "พระพุทธมหาเมตตาธิคุณ" แด่พระสังฆาธิการ ๑๒ วัด
และผู้นำชุมชน / องค์กร
สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
พิธีทอดผ้าป่าถวายสังฆทาน "รักษ์วัด" สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดบ้านพร้าวนอก ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี