กิจกรรมงานบุญหล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญ หล่อเทียนเข้าพรรษา
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0041711688041687 Mins