โครงการทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2560

โครงการทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง
โดย พระอาจารย์สุรพล ขันติสโห วัดศรีชุม อ.เมือง จ.ลำปาง

ยอดสวด ครู  ๑๕ ท่าน นักเรียน ๔๕๐ คน
สวด ๑ จบ ยอดรวม ๔๖๕ จบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.029006731510162 Mins