กิจกรรมงานบุญ หล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2560