กิจกรรมงานบุญ วัดสุดาจัน บังคลาเทศ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีบรรพชาหมู่สามเณร ,พิธีตักบาตรสามเณรใหม่, พิธีเปิดโรงเรียนพุทธศาสนา ,พิธีสวดธรรมจักรฯ ,พิธีถวายโบสถ์ และเปิดป้ายให้กับวัดสุดาจัน

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญ วัดสุดาจัน บังคลาเทศ
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560
พิธีบรรพชาหมู่สามเณร ,พิธีตักบาตรสามเณรใหม่, พิธีเปิดโรงเรียนพุทธศาสนา ,พิธีสวดธรรมจักรฯ
,พิธีถวายโบสถ์ และเปิดป้ายให้กับวัดสุดาจัน
ณ หมู่บ้านเราจัน เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ
ซึ่งวัดนี้ ดูแลเยาวชนในวัดถึง 500 คน
สวดธรรมจักรฯ วันละ 2 จบทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0015801827112834 Mins