สายสมบัติ สายบุญบารมี

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2560

  สายสมบัติ สายบุญบารมี,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 


   สายสมบัติ สายบุญบารมี

 

   คุณยายอาจารย''มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้รู้เรื่องราว เกี่ยวกับชีวิตของตัวท่านเอง รู้เรื่องบุญเรื่องบาป รู้ถึงว่าการกระทำทุกอย่าง ล้วนแต่มีผลที่จะติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้า รู้ว่าถ้าเราทำบุญชาตินี้ ผลบุญก็จะติดตามเราไป    ทำบาปชาตินี้ก็ติดตามไปอีก เพราะฉะนั้นในชาตินี้ท่านจึงทำแต่ความดีความบริสุทธิ์ล้วนๆ เมื่อท่านมองเห็นทางที่จะพ้นวิบากกรรมเก่าของท่านได้ และภพชาติในอนาคตของท่านจะดีได้ ท่านบอกว่าต้องเข้าถึงธรรมกายเป็นหล้ก ความไม่ดีอย่าไปทำ ทำแต่ความดี ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทำให้เต็มกำลังเมื่อถึงวาระสุดท้ายผลบุญก็จะส่งผลให้สมความปรารถนาในทุกสิ่ง
   
   ท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ยายจะเป็นผู้หญิง ภพชาติต่อไปลงมาสรัางบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ยายจะบวชทุกชาติ เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำที่เป็นความดีทั้งหมด เป็นสิ่งที่ถูกต้องในการไช้เวลาของการสร้างบารมีของเราอย่างถูกหลักวิชชา อย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบารมี อย่าท้อ อย่าชะล่าใจว่าเราทำมากแล้ว ล้าทำมากแล้วเราต้องสมปรารถนาในทุกสิ่ง แต่นี่เรายังไม่สมปรารถนาในทุกสิ่ง
    
   ในใจของเราเป็นศูนย์กลางที่ให้บุญและบาปหมุนเวียนกันมาครอบครองใจ ช่วงไหนเราไม่ได้ทำบุญ บาปจะได้ช่องให้เราทำโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัว ว่าบางอย่างเป็นบาปอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย เราจะเห็นชัดเจนต่อเมื่อเราทำบาปใหญ่ ๆ แต่บาปเล็ก ๆ น้อย ๆ เรามองไม่เห็น ซึ่งมันจะมีผลต่อไปในอนาคต บางช่วงจังหวะชีวิตกำลังดี ๆ แต่บางจังหวะก็ขาดตอนไป มีอุปสรรคไม่ราบรื่นเพราะบาปที่เราทำเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่ช้ดเจนและเราก็ไม่คิดว่าจะมีผล มันก็จะได้ช่องตอนนั้น

  เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่อยากให้บาปได้ช่องต้องทำบุญให้ต่อเนื่อง ทำไปทุกวัน ทั้งทาน ทั้งศีล ทั้งภาวนา ให้สม่ำเสมอ ถ้าทำได้อย่างนี้สิงที่เราได้ตั้งความปรารถนาว่า เราจะเข้านิพพานด้วยที่สุดของรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ หรือคุณสมบัติก็จะสมปรารถนา อยู่ที่การทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไป ใครที่ยังทำไม่สม่ำเสมอ วันนี้เป็นต้นไปก็ทำให้สม่ำเสมอ อย่าให้บาปได้ช่อง ให้เป็นสายสมบัติ สายบุญล้วนๆที่เชื่อมโยงก้นตลอดเวลา

    เวลาเราศึกษาวิชชาธรรมกาย เข้าวิชชาธรรมกายต เราจะเห็นสายสมบัติ ขาดเป็นช่วงๆ และช่วงที่สายสมบัติขาด วิบัติก็จะมาเชื่อมตรงนั้น มันก็จะสลับก้นไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เป็นเรื่องซับซ้อนทีเดียว ลึกซี้ง ต้องเห็นได้ด้วยวิชชาธรรมกาย บางตอนช่วงบุญยาว สายสมบัติก็ยาว บางช่วงบางตอนช่วงบุญสั้นสายสมบัติก็สั้น และช่วงรอยต่อก็เป็นเรื่องของบาปอกุศล บางช่วงก็ยาว บางช่วงก็สั้น

   เพราะฉะนั้น เราจะมีชีวิตต่อไปในอนาคตทุกภพทุกชาติ จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมต้องให้สายสมบัติสายบุญบารมีต่อเนื่องก้นไปทุกกาย อย่าให้มีช่องว่างของบาปอกุศล ที่จะมาตัดรอนในตอนนั้นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ละเอียดลึกซึ้ง ต้องรู้เห็นได้ด้วยวิชชาธรรมกาย หลวงพ่อวัดปากนั้าและคุณยายท่านไปรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ค้นคว้าก้นมา ท่านจึงทำบุญทุกวันไม่ให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียว ท่านทำของท่านอย่างนั้น เป็นต้นแบบต้นบุญจนกระทั่งวันสุดท้าย ก่อนจะละสังขารจากโลกนี้ใป เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ได้อย่างท่าน มากบ้างน้อยบ้าง เราก็ทำไป ถ้าเราอยากเป็นอย่างท่านเราก็ต้องทำอย่างท่าน ให้สายสมบัติเชื่อมโยงพอบุญมากเข้าๆ บาปก็ห่างไกลไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่เหลือเลย และบุญที่เราทำ จะทำให้ธาตุธรรม เห็น จำ คิด รู้ เราสะอาด บริสุทธิ์ เป็นธาตุล้วนๆ ธรรมล้วนๆ ไม่มีบาปอกุศลเจือปน

    ธาตุล้วนๆธรรมล้วนๆ เป็นสิ่งที่ผู้รู้เขาปรารถนา เพราะว่าเมื่อบริสุทธิ์ล้วนๆ เราจะไม่มีความทุกข์ จะมีแต่ความสุขอย่างเดียว สุขที่ไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ แล้วก็จะทำให้เราได้เห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั่งปวง ในธาตุธรรมทั่งหลาย ในสรรพลัตว์สรรพสิ่งทั่งหลาย ไม่มีอะไรมากำบัง ญาณทัสสนะของเราจะแม่นยำ เห็นอะไรก็เห็นไปตามความเป็นจริงแจ่มแจ้ง เพราะเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ล้วนๆ ธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆ อานุภาพ อภิญญา วิชชาต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ ไม่มีอะไรมาขัดขวางได้ในทุกอิริยาบถ นื่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้

 การที่เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติต้องใช้เวลานานๆ ในการสร้างบารมีก็เพราะว่าเราไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ บางช่วงถึงได้ชะล่าใจ ประมาทพลาดพลั้ง ไม่ได้ทำความดีเอาไว้ นึกว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ตอนนั้นบาปก็จะได้ช่อง  ทำให้ชีวิตของการสร้างบารมีฃองเรายืดเยื้อต้องสร้างกันยาวนาน

  หลวงพ่อว้ดปากน้ำท่านไปค้นพบว่า ถ้าอยากจะให้หนทางไกลคือที่สุดแห่งธรรมนั้นใกล้เข้ามา จะต้องทำความบริสุทธิ์ให้ได้ตลอดเวลา ด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนา ทำให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา เป็นต้นคือให้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆ แสะยิ่งเป็นธาตุล้วน ธรรมล้วน ม้กจะมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ ดังนั้นเวลาที่ท่านทำวิชชาในสมัยก่อน ท่านมุ่งไปสู่การทำความบริสุทธิ์ให้เกิดธาตุล้วนๆ ธรรมล้วนๆ บุญหยาบก็ทำไป ละเอียดท่านก็กันไปอย่างนี้ สักวันหนึ่ง พวกเราทุกคนจะต้องทำอย่างนี้ให้ไดั ดังนั้นพยายามหมั่นนั่งธรรมะให้ไดัทุกๆวัน


 

 

จากหนังสือ แม่บท เดินทางข้ามวัฏสงสาร

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ค.๒๕๔๔

     

 

 Total Execution Time: 0.0011712153752645 Mins