ชีวิตจะมีคุณค่า เมื่อสร้างบารมี

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2560

ชีวิตจะมีคุณค่า  เมื่อสร้างบารมี,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

ชีวิตจะมีคุณค่า  เมื่อสร้างบารมี
 

ชีวิตจะมีคุณค่า

เมื่อสร้างบารมี


  การได้สั่งสมบุญบารมี

จะนำพาชีวิตให้ไปสู่

จุดหมายปลายทาง

   อันสูงสุดที่ปรารถนาได้

จะทำให้มีชีวิตอันประเสริฐสุด

    ดุจเดียวกับพระอริยเจ้า


    ชีวิตของเราที่เกิดมาครั้งหนึ่ง

หากว่าได้ทำสิ่งที่ดี

มีประโยชน์ต่อโลก

ทำสิ่งที่เป็นไปเพื่อสันติสุข

ของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง

ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่าและมีค่าที่สุดแล้ว


วันที่ดีที่สุดในชีวิต

  คือวันเวลาที่เราได้ใช้

สร้างคุณงามความดี

 

ลักษณะมหาบุรุษ

เป็นของกลางๆ

   ที่เราสามารถไปถึงตรงนั้นได้

    ถ้าสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยม

 

 

จากหนังสือ คนเรา เกิดมาทำไม ? ๓ สร้างบารมี

 Total Execution Time: 0.0074686010678609 Mins