มะเร็งในทัศนะของโรงเรียนฯ

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2560

มะเร็งในทัศนะของโรงเรียนฯ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

 

 

      มะเร็งในทัศนะของโรงเรียนฯ


    โรคมะเร็งในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ต่างจากทัศนะทางการแพทย์อย่างไร มะเร็งเกิดจากกรรมอะไร สามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้หรือไม่ และสามารถป้องกันหรือแก้ไขให้หายได้หรือไม่อย่างไรคะ


     คุณครูไม่ใหญ่

    โรคมะเร็งในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ต่างจากโรคมะเร็งในทัศนะของแพทย์ คือ ในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา โรคนี้เกิดจากวิบากกรรม เป็นกรรมเฉพาะตัว ใครจะมารับกรรมแทนเราไม่ได้ แต่ถ้าพ่อแม่มีกรรมเสมอกับลูก ก็จะดึงดูดให้ลูกมีวิบากกรรมชนิดนี้มาเกิดร่วมด้วย แต่ไม่ใช่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

   มะเร็งเกิดจากวิบากกรรมหลายๆอย่าง แต่จะเกิดจากกรรมปาณาติบาตเป็นหลัก แล้วมีกรรมอื่นมาเสริม เช่นมะเร็งมดลูกเกิดจากการผิดศีลปาณาติบาตกับกาเมฯ


  มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งกระดูก เกิดจากการผิดศีลปาณาติบาตกับอทินนาทาน

  มะเร็งในช่องปาก เกิดจากการผิดศีลปาณาติบาตกับผิดศีลข้อ ๔ เช่น มุสาบ้าง ผรุสวาจา ด่าว่าคำหยาบบ้าง

  มะเร็งที่ตับ เกิดจากปาณาติบาตกับสุรา เป็นต้น

  จะแก้ไขได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมหนักหรือเบา มีบุญทั้งอดีตและปัจจุบันมากหรือน้อย ซึ่งเรื่องมันซับซ้อน ดังนั้นดีที่สุด คือป้องกันด้วยการรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 8 เมื่อกรรมให้เกิด

คุณครูไม่ใหญ่

๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร