ถ้อยคำ ๑๗๑ นำใจใส

วันที่ 20 กย. พ.ศ.2560

 ถ้อยคำ ๑๗๑  นำใจใส,วาไรตีี้,บทความประจำวัน

 

    ถ้อยคำ ๑๗๑  นำใจใส


   

 

      เพ่งเพียรเป็นนิจ ย่อมพิชิตชัยชนะ

 

     สำร็จเมื่อคิด สัมฤทธิ์เมื่อพยายาม


 
     ฟุ้งได้ฟุ้งไป เราจะเอาดวงใส ไม่ได้เอาความฟุ้ง


 
          ทำไมไม่ทำจริง แล้วเมื่อไหร่จะพบของจริง

 

 

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 

 Total Execution Time: 0.0013672192891439 Mins