พิธีปลงผมธรรมทายาท โครงการบวชบูชาธรรม ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2560

พิธีปลงผมธรรมทายาท
โครงการบวชบูชาธรรม ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐