บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๓๔

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2560

ชาติไหนไม่ประมาท

ไม่ตระหนี่

สั่งสมบุญกุศลเอาไว้

ชาติถัดมา...ชีวิตก็สูงส่ง

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 Total Execution Time: 0.0015439867973328 Mins