ผู้มีปัญญา

วันที่ 11 พย. พ.ศ.2549

 

 

คนใด จักทำตามโอวาทที่ผู้รู้แสดงแล้ว

 

คนนั้นจักถึงฝั่งที่สวัสดี เหมือนพ่อค้าถึงฝั่งสวัสดีด้วยม้าวลาหก

 

ขุ. ชา. ทุก. 27/71

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011839350064596 Mins