ไม่สมค่า

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2549

 

 

แว่นตามมาใส่ผู้                    อันธการ

คนหนวกฟังสำนวน                    ขับร้อง

คนใบ้ใฝ่แสดงสาร              โคลงกาพย์

เฉกเครื่องประดับซ้อง              ใส่ให้วานร

 Total Execution Time: 0.0011309186617533 Mins