ภาพบรรยากาศ จังหวัดลำพูนซักซ้อมการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2560

ภาพบรรยากาศ
จังหวัดลำพูนซักซ้อมการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560