ไร้ค่า

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2549

 

ธิรางค์รู้ธรรมะแม้                มากหลาย

บ่กล่าวให้                       หญิงชายทั่วรู้

ดุจหญิงสกลกาย                     งามเลิศ

อยู่ร่วมเรือนผัวผู้            โหดแท้ขันที

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0046609997749329 Mins