กรรมสูบบุหรี่

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2560

กรรมสูบบุหรี่
            คุณปู่ไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่มาตั้งแต่หนุ่มๆ จนกระทั่งชรา พอปู่ชราลงนิ้วเท้าทั้ง๑๐ นิ้วของท่าน ก็ถูกเชื้อโรคกัดกินไปเรื่อยๆจนนิ้วกุดด้วนเกือบทุกนิ้ว เส้นประสาทก็เสียไปด้วย ทำให้ปู่เหยียดขางอขาด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้ แล้วก็เดินไม่ได้ในเวลาต่อมา จึงได้แต่ถัดอยู่กับบ้าน พอนิ้วเริ่มกุด คุณปู่ก็เลิกสูบบุหรี่ เพราะคุณหมอบอกว่าสาเหตุที่นิ้วกุดมาจากการสูบบุหรี่ ปู่เป็นเช่นนี้อยู่หลายปีและเสียชีวิตลง
ด้วยโรคชรา อายุได้ ๗๐ กว่าปีกรรมใดทำให้คุณปู่ป่วยเป็นโรคนิ้วเท้ากุดจนด้วนเกือบทุกนิ้ว คุณปู่คุณย่าตาย
แล้วไปไหน ได้รับบุญที่อุทิศให้หรือไม่

คุณครูไม่ ใหญ่
            คุณปู่เป็นโรคนิ้วเท้ากุดเพราะกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบัน ที่คุณหมอท่านพูดก็ถูกต้องบวกกับกรรมในอดีตที่เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารและเคยใส่รองเท้าสกปรกเข้าไปในอุโบสถด้วยความไม่เคารพ หลายๆ กรรมดังกล่าว
มารวมส่งผลปู่ตายแล้วก็ไปยมโลกของมหานรกขุม๕ ยมโลกนี่เป็นของกลางนะ ทุกคน ทุกชาติทุกศาสนา ทุกเผ่าพันธุ์ ถ้าทำอย่างนี้กรรมก็ต้องไปตรงนี้ ไม่มีใครไปช่วย ต้องเอาบุญช่วยตอนนี้กำลังถูกหมกอยู่ในหลุมขี้เถ้าร้อน ด้วยกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบัน ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้ว ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะย่าตายแล้วก็ไปเป็นภุมมเทวาระดับธรรมดาอยู่ในหมู่บ้านภุมมเทวาแห่งหนึ่งมีความเป็นอยู่ไม่ค่อยสบายนัก เพราะท่านไม่ค่อยได้ทำทาน ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่ง แต่ยังไม่มากนักเราจะเห็นได้ว่า พอถึงตรงนั้นก็ตัวใครตัวมัน ใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นสั่งสมบุญไว้เถิดประเสริฐนักเราต้องช่วยตัวเอง นี่เป็นความจริงแท้จะหวังให้ใครช่วยนั่นพึงอย่า อย่าประมาทอย่าเสี่ยงเลยจ้ะ

 

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.001768700281779 Mins