อิ๊กซี่ (ICSI)

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2561

อิ๊กซี่ (ICSI)
           ลูกมีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก แต่งงานมา ๘ ปีแล้ว อายุใกล้เลขสี่เข้าไปทุกทีแต่ก็ยังไม่มีบุตร เราสองสามีภรรยาได้ไปปรึกษาแพทย์ คุณหมอแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย โดยวิธีอิ๊กซี่ คือ ผสมเชื้ภายนอก
จนเซลล์แบ่งตัวเป็นตัวอ่อน แล้วจึงใส่เข้าไปในมดลูก ในที่สุดลูกก็ได้ลูกสาวสมใจค่ะเซลล์ที่เกิดการผสมกันภายนอก จนแบ่งตัวเป็นตัวอ่อน และพร้อมจะใส่เข้าไปในมดลูก จะถือว่ามีชีวิตหรือไม่ มีปฏิสนธิวิญญาณแล้วหรือยัง ถ้ายัง ปฏิสนธิวิญญาณมาในตอนไหนคะลูกเคยบริจาคตัวอ่อนที่เหลือจากการทำอิ๊กซี่ครั้งแรกไป ขณะนี้ตัวอ่อนที่บริจาคได้ถูกนำไปใช้งานหรือถูกทำลายไปแล้วคะและจะถือว่าเป็นบาปเหมือนการทิ้งลูกหรือทำแท้งไหมคะ

คุณครูไม่ ใหญ่
           เซลล์ที่เกิดจากการผสมกันภายนอกจนแบ่งเป็นตัวอ่อน และพร้อมที่จะใส่เข้าไปในมดลูก ถือว่ามีชีวิตแต่ไม่มีจิตใจ เพราะยังไม่มีปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณจะมาเมื่อได้ฝังตัวในมดลูกแล้ว พอถูกส่วน ดวงบุญดวงบาปของบิดามารดาที่มีกรรมเสมอกันกับปฏิสนธิวิญญาณก็จะดึงดูดให้มาเกิด โดยผ่านทางบิดามาสู่มารดาทางปากช่องจมูก หญิงซ้ายชายขวา หรือเข้าทางมารดาเลยลูกเคยบริจาคตัวอ่อนที่เหลือจากการ
ทำอิ๊กซี่ครั้งแรก ขณะนี้ตัวอ่อนที่บริจาคได้ถูกนำไปใช้งานแล้ว ส่วนปฏิสนธิวิญญาณที่จะเกิดขึ้นนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปของมารดาบิดาใหม่ ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวลูกแล้วการเกิดด้วยวิธีการดังนี้จะต้องอาศัยกายมนุษย์เป็นตัวดึงดูดปฏิสนธิวิญญาณถ้าตัวอ่อนถูกทำลายไปแล้ว ไม่ถือเป็นบาปเพราะมีแค่ชีวิตแต่ไม่มีจิตใจหรือดวงวิญญาณ

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.033907683690389 Mins