แพ้ท้องอยากดื่มเหล้า

วันที่ 22 มค. พ.ศ.2561

แพ้ท้องอยากดื่มเหล้า
            ตอนที่ตั้งท้องลูกสาวคนที่สาม ลูกรู้สึกแพ้ท้อง มีอาการอยากดื่มแต่เหล้าเบียร์ และได้ซื้อมาดื่มเรื่อยๆ จนกระทั่งคลอดการที่ลูกมีอาการเช่นนี้ เป็นเพราะกรรมส่วนตัวของลูก หรือเป็นกรรมของลูกสาวที่ส่งผลถึงตัวลูก แล้วลูกในท้องจะมีวิบากกรรมที่แม่ดื่มเหล้าเบียร์ด้วยหรือไม่คะ
คุณครูไม่ ใหญ่
            ตอนท้องลูกสาวคนที่สาม ลูกอยากดื่มแต่เหล้าเบียร์ เพราะวิบากกรรมของลูกและลูกสาวร่วมกันในอดีต ที่ชอบชวนคนมาเลี้ยงเหล้าสังสรรค์กันบ่อยๆ มาส่งผลลูกที่อยู่ในท้องก็ไม่มีวิบากกรรมในการที่แม่ดื่มน้ำเมาเพราะกรรมที่ลูกในท้องชอบเลี้ยงเหล้าคนอื่น ได้บันดาลให้แม่อยากดื่มน้ำเมา กอปรกับแม่ก็มีกรรมร่วมกันดังกล่าวด้วย
ที่แม่ดื่มแม่ก็จะมีวิบากกรรมสุรา แพ้ท้องอย่างอื่นก็มีตั้งเยอะแยะ อยากจะไปกินอะไรก็ไปกินเถอะ แต่มาดื่มน้ำเมาก็ทำให้มีวิบาก เพราะฉะนั้นให้สั่งสมบุญให้มากๆ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027140732606252 Mins