เป็นเกียรติ

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2549

 

ราชรถปรากฏด้วย            ธงชัย

ควันประจักษ์แก่ไฟ             เที่ยงแท้

ราชาอิสระใน             สมบัติ

ชายย่อมเฉลิมเลิศแล้         ปิ่นแก้วเกศหญิง

 Total Execution Time: 0.005239200592041 Mins