หัวเพชรไร้เรืองทอง

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2549

 

แม้นมีความรู้ดั่ง                   สัพพัญญู

ผิบ่มีคนชู                     ห่อนขึ้น

หัวแหวนค่าเมืองตรู                ตาโลก

ทองบ่รองรับพื้น            ห่อนแก้วมีศรี

 Total Execution Time: 0.013243766625722 Mins