ปิดความลับ

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2549

 

ความลับอย่าให้ทาส                    จับที

ปกปิดมิดจงดี                               อย่าแผร้

แม้ให้ทราบเหตุมี                    หลายหลาก

นับว่าข้าทาสแท้                โทษร้ายเร็วถึง

 Total Execution Time: 0.0035630981127421 Mins