ความซื่อสัตย์

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2549

 

เสียสินสงวนศักดิ์ไว้                      วงศ์หงส์

เสียศักดิ์สู้ประสงค์                                 สิ่งรู้

เสียรู้เร่งดำรง                      ความสัตย์ ไว้นา

เสียสัตย์อย่าเสียสู้                  ชีพม้วยมรณา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010735313097636 Mins