ตรองสังขาร

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2549

 

มีอายุอยู่ร้อย                                      ปีปลาย

ความเกิดและความตาย                            ไป่รู้

วันเดียวเด็กหญิงชาย                เห็นเกิด ตายนา

ลูกอ่อนนั้นยิ่งผู้                         แก่ร้อยปีปลาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010222514470418 Mins