คนล้มอย่าข้าม

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2549

 

ไม้ล้มควรข้ามได้                               โดยหมาย

คนล้มจักข้ามกราย                             ห่อนได้

ทำชอบชอบห่อนหายชอบกลับ             สนองนา

ทำผิดผิดจักให้โทษแท้                         ถึงตน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00091501871744792 Mins