ซื่อตรง

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2549

 

ใครชื่อชื่อต่อตั้ง                             ตามกัน

โครคดคดผ่อนผัน                            ตอบเต้า

ทองแดงว่าสุวรรณยังถ่อง            เหมือนฤา

ดุจลูกสูสองเถ้าว่าโอ้                     เป็นลิง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.007288384437561 Mins